RODO

RODO - RESPORT Michał Res

 

Do: Naszych Klientów i Współpracowników


Dot.wejścia w życie w dniu 25 maja 2018r. RODO czyli Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


Ponieważ powierzyli nam Państwo swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ich ochrony.

Jakich działań od Państwa oczekujemy ?

Dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności do wchodzących zmian w przedmiocie Ochrony Danych Osobowych, prosimy jedynie o zapoznanie się w jaki sposób przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe i jak je chronimy. Mogą Państwo i zawsze będą mogli mieć dostęp do przekazywanych nam danych ,mogą Państwo również w każdej chwili je wycofać, mamy jednak nadzieję, że chcą Państwo nadal podtrzymywać nasze wzajemne dobre relacje – jako nasi obecni i dawni Klienci.


Jeśli tak, nic nie muszą Państwo robić. Jeśli nie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw i poprosić o usunięcie Państwa danych z naszej bazy korzystając z kontaktu mailowego / pisemnego / telefonicznego.
My też nie lubimy spamu, dlatego po nie wysyłamy żadnych hurtowych informacji, w tym marketingowych. Wszystkie nasze kontakty z Państwem związane są z konkretnym zdarzeniem, są usprawiedliwione i jednorazowe

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych


na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administratorem Państwa danych danych jest RESPORT Michał Res, ul. Wielkopolska 91, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: e-mail: info@remove-this.resport.com.pl, tel.: 604526483.


Pozyskanie danych osobowych:


Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową bądź osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia pełnego rozliczenia i spełnienia przez nas

obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;


Podanie danych:


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z naszych usług

Wymagamy podania następujących danych:

Dla osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu i adres e-email

Dla podmiotów gospodarczych:

 • nazwa firmy
 • adres siedziby firmy
 • nr NIP
 • nr telefonu i adres e-email


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to:

 • upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • pozostali odbiorcy danych - organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;


Przechowywanie danych osobowych:


Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;


Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu,

wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu. Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i wynikających z wykonywanych przez nas usług. Zgodę można wycofać w każdym momencie - przesyłając informację w formie mailowej, składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.


Mają Państwo prawo do:


1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;2. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.5. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
 • kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; planowanego okresu przechowywania danych,


RESPORT Michał Res

ul. Wielkopolska 91

44-335 Jastrzębie-Zdrój

e-mail: info@remove-this.resport.com.pl

tel.: 604526483


RODO - RESPORT Beata Res

 

Do: Naszych Klientów i Współpracowników


Dot.wejścia w życie w dniu 25 maja 2018r. RODO czyli Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


Ponieważ powierzyli nam Państwo swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ich ochrony.

Jakich działań od Państwa oczekujemy ?

Dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności do wchodzących zmian w przedmiocie Ochrony Danych Osobowych, prosimy jedynie o zapoznanie się w jaki sposób przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe i jak je chronimy. Mogą Państwo i zawsze będą mogli mieć dostęp do przekazywanych nam danych ,mogą Państwo również w każdej chwili je wycofać, mamy jednak nadzieję, że chcą Państwo nadal podtrzymywać nasze wzajemne dobre relacje – jako nasi obecni i dawni Klienci.


Jeśli tak, nic nie muszą Państwo robić. Jeśli nie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw i poprosić o usunięcie Państwa danych z naszej bazy korzystając z kontaktu mailowego / pisemnego / telefonicznego.
My też nie lubimy spamu, dlatego po nie wysyłamy żadnych hurtowych informacji, w tym marketingowych. Wszystkie nasze kontakty z Państwem związane są z konkretnym zdarzeniem, są usprawiedliwione i jednorazowe

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych


na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administratorem Państwa danych danych jest RESPORT Beata Res, Kuźnia Nieborowska, ul. Wesoła 7, 44-144 Pilchowice, dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: e-mail: resportsklep@remove-this.gmail.com tel.: 666321683.


Pozyskanie danych osobowych:


Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową bądź osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia pełnego rozliczenia i spełnienia przez nas

obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;


Podanie danych:


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z naszych usług

Wymagamy podania następujących danych:

Dla osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu i adres e-email

Dla podmiotów gospodarczych:

 • nazwa firmy
 • adres siedziby firmy
 • nr NIP
 • nr telefonu i adres e-email


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to:

 • upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • pozostali odbiorcy danych - organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;


Przechowywanie danych osobowych:


Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;


Okres przechowywania danych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu,

wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu. Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i wynikających z wykonywanych przez nas usług. Zgodę można wycofać w każdym momencie - przesyłając informację w formie mailowej, składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.


Mają Państwo prawo do:


1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

2. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

5. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
 • kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; planowanego okresu przechowywania danych,


RESPORT Beata Res

Kuźnia Nieborowska

ul. Wesoła 7

44-144 Pilchowice

e-mail: resportsklep@remove-this.gmail.com

tel.: 666321683

  ul.Wielkopolska 91 (Jar Południowy)
  44-335 Jastrzębie-Zdrój

  +48 604 526 483
  info@remove-this.resport.com.pl